Företagsekonomi 2 vt 2023

Planeringen utgår från planeringen i kurslitteraturen Goodwill Företagsekonomi 2. 

I Siam Reap i Kambodja sker transporter av ekonomer i Tuck-Tuck.

V. 2

Kalkylering K9 - K11

K9 Kalkyler med totala kostnader. K9: 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13.

K10 Kalkyler med TB. K10: 2, 6, 11, 16.

K11 Prissättning. K11: 2, 4, 5, 7, 8, 11.

Uppstart projekt Mini-Gymnasiearbete

 

Vecka 3

Kalkylering K9 - K11. Repetition enligt ovan.

Projekt Mini-Gymansiearbete

 

Vecka 4

PROV: Kalkylering K9 - K11: 

Provet utgår från talen i uppgiftshäftena samt alla begrepp som Kalkylingsavsnittet för med sig:

Kalkyler, Fast kostnad, Rörlig kostnad, Totala kostnader, Nollpunkt, Säkerhetsmarginal, Bidragskalkyl, Särintäkt, Särkostnad, Täckningsbidrag (TB), Samkostnad, Täckningsgrad, Ingående varukostnad, Hemtagningskostnad, Pålägg och Marginal. 

Tag med miniräknare till provet. Mobiltelefon ej tillåten.

 

Projekt Mini-Gymansiearbete

 

Vecka 5 och 6

Affärsplan: Uppstartande företag

Mini-gymnasiearbete

Liten uppstart Budget: K16

 

Vecka 7

Affärsplan: I företagsgrupper

Mini-gymnasiearbete

Budgetarbete: Gör uppgift K16: 2, 3, 4, 5 och 8 (ev 11)

 

Vecka 8

Arbete med Budget K17: 2, 4  och uppgift i Classroom. 

Projekt Mini-Gymansiearbete

  

Vecka 10 och 11

Repetera Budget

My Dream Now

  

Vecka 12

Prov Budget

Uppstart Bokföring

Bokföring K18: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13.

Uppgift K18:13 är förklarad i en film

 

Vecka 13

Bokföring

Bokföring K18: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13.

Uppgift K18:13 är förklarad i en film

 

 

Vecka 14

MY DREAM NOW

Fortsatt arbete K18.

 

Vecka 16

Avslut K18

Bokslut K19: 2, 5, 6, 8.

Filmad genomgång av uppgift 19:6

Förklara begrepp såsom Kostnader, utgifter, intäkter, inkomster, verifikat, affärshändelse, balansräkning, resultaträkning, bokslut, avskrivning.

Ni ska också kunna beräkna avskrivning, bokföra affärshändelser, sammanställa balansräkning och resultaträkning samt göra ett enklare bokslut i bokslutstablå.

 

Vecka 17

K19 Bokslut, fortsättning och repetition inför prov.

 

Vecka 18

Repetetion K18 och K19

Arbete med Affärsplan

 

Vecka 19

PROV BOKFÖRING K19 O K18

Arbete med Affärsplaner.

 

Vecka 20

Arbete med Affärsplaner

 

Vecka 21

Fortsatt arbete med affärsplaner

Omprovstillfällen 

  

Vecka 22 och 23

Avslutning