Företagsekonomi 2 ht 2019

Planeringen utgår från planeringen i kurslitteraturen Goodwill Företagsekonomi 2. 

Företagsekonomi 2, är en fortsättningskurs av företagseknomi 1.

Vecka 35

K1 Företagande i en global värld

Läs K1 i faktaboken och gör uppgifterna i uppgiftsboken kapitel 1.

När du är klar med uppgifterna, se denna film:

När Sverige blev rikt del1

En uppgift baserad på filmen ligger i Classroom.

Kommerskollegiums  material, Varför handlar vi med omvärlden?

Begrepp K1: Marknad, Byteshandel, BNP, Export och Outsourcing.

V 35 så vi 20 minuter av filmen. Vi ser på resten V 36.

 

Vecka 36

Film när Sverige blev rikt. Besvara frågorna i Classroom.

K2 Tillväxt och hållbar utveckling

Läs K2 och besvara frågarna i uppgiftsboken.

Begrepp K2: Icke förnyelsebara resurser, CSR, Hållbar utveckling, Ekologisk hållbar utveckling, Ekonomiskt hållbar utveckling, Socialt hållbar utveckling och Hållbarhetsredovisning.

 

Vecka 37   

Begreppstest i Classroom

Gör klart uppgifterna i övningshäftet om K2

 

Vecka 38

K3 Planering och beslut

Gör uppgifter i Uppgiftsboken K3

Begrepp K3: Kvantitativt mål, kvalitativt mål, Strategisk planering, Taktisk planering, Operativ planering, Bolagsstämma, Medbestämmandelagen, Lagen om anställningsskydd, diskrimineringslagen.

  

Vecka 39

Uppgift om Kongo och FN:s globala mål, se Classroom.

Fortsättning med K3 Planering och beslut, Uppstart K4, Affärsplan.

 Vi påbörjar arbetet med en affärsplan. Arbetet kommer att pågå hela hösten.

 

Restaurangbranschens utveckling, film 5 min, 100år med Edward Blom 

GB-glassens historia, film 5 min.

 

Vecka 40

Förberedelse prov K1-K4, (Block 1)

Frågorna baseras på de frågor som ni arbetat med på lektioner och i uppgiftsboken.

Repetera alla begrepp.

 

Vecka 41

PROV BLOCK 1 K1-K4

Uppstart kapitel 5, Ledaren.

 

Vecka 42

Uppstart PROJEKT Ledarskap.  

K 5 Ledaren: Gör uppgift 5:5-8 samt 5:11 och 5:12.

 

Personlighetstest, en god ledare känner sig själv:  Personlighetstest

Vilket resultat får du fram? Vad är dina tankar om resultatet av personlighetstesten? 

  

Vecka 43

K 6 Att leda sig själv. Gör uppgift 6:1-6:2, 6:5-6:8, 6:10-6:11

K7 Grupprocesser. Gör uppgift: 7:1-7:5, 7:9-7:10. 

Filmad föreläsning om FIRO-modellen

  

Vecka 44

Höstlov

Höstlovsfilmer om inre ledarskap:

Fokus på rätt sak ger känsla av kontroll och självförtroende, Kjell Enhager 4min

Fokus på rätt sak ger känsla av kontroll och självförtroende del 2, Kjell Enhager 10min

 

Vecka 45

Arbete med projektarbete LEDARSKAP.

 

Vecka 46

Inlämning och presentation i klassrummet av projektarbete LEDARSKAP

 

Vecka 47

 

K9 Kalkyler med totala kostnader. Vi räknar i Uppgiftsboken.

 

Uppmärksamma särskilt följande uppgifter: 9:7,  9:8, 9:9, 9:10, 9:11, 9:13 och 9:14. 

 

Vecka 48

Kalkyler med TB K10. Vi räknar vidare i Uppgiftsboken. Uppmärksamma särskilt följande tal: 10:6-11, 10:14, 10:16, 10:20, 10:21 och 10:22 ska göras i excel. 

 

Vecka 49

Prissättning K11. Vi räknar vidare i uppgiftsboken. Uppmärksamma särskilt 11:4 - 11:13.  

Repetition kalkyl K9-K11

Prov efter jullovet

Färdigställ uppgift om SACO-mässan

 

Vecka 50

Inlämningsuppgift Prissättning, Nollpunkt och säkerhetsmarginal onsdag.

Torsdag genomgång av inlämnad uppgift.

 

Vecka 2

PROV kalkyl K9-K11 

 

Provet utgår från talen ovan samt alla begrepp som Kalkylingsavsnittet för med sig:

 

Kalkyler, Fast kostnad, Rörlig kostnad, Totala kostnader, Nollpunkt, Säkerhetsmarginal, Bidragskalkyl, Särintäkt, Särkostnad, Täckningsbidrag (TB), Samkostnad, Täckningsgrad, Ingående varukostnad, Hemtagningskostnad, Pålägg och Marginal. 

 

 

Tag med miniräknare till provet. Mobiltelefon ej tillåten.

 

Vecka 51

 

Genomgång prov Kalkylering.

 

Kursutvärdering. Se resultat filer.

 

Våren 2018

Vi startar med Marknadsföring