UF Entreprenörskap planering VT 2018

De mongoliska tofflorna såldes nästan slut på Hermods UF-mässa.

V 2: Ledarskap, samarbete, grupprocessen, konflikter s.183-203

Analys grupprocessen

 

V3 & V4: Försäljning och kunder s. 205 - 215. Reklamfilm och pitcha.

- Besök av Strindbergmuseet fredag 18 januari. EK16A klockan 10:00 och EK16B kl 14:00.

- Ditt UF-företag ska göra en reklamfilm. Här är uppgiften Reklamfilm 

 För reklamfilmen finns en kompletterande mall AIDA-modellen. Film om varför kunder inte vill köpa

- Pitcha. Var och en ska pitcha sitt företag enligt denna mall.

 

I samtliga uppgifter är det viktigt att skriva ett manus.

  

V 5: Försäljning och kunder s. 205 - 215.

Presentation säljsamtal.

Uppstart presentation pitch. 

 

V 6: Presentationsteknik s. 217 - 225

Presentation pitch, individnivå.

Redovisning av reklamfilm, UF-gruppnivå.

 

Följ ett startupföretag dagbok del 1

 

V. 7: Förberedelse mässa/ Monter

UF-representant besöker oss i klassrummet den 13 februari

Följ ett Startupföretag dagbok del 2

Varje företag presenterar sin affärsidé och företag för resten av klassen. "Pitch". För UF-representanten.

 

V 8:  Förberedelse UF-mässan.

Varje företag presenterar sin affärsidé och företag för resten av klassen. "Pitch".

 

19-20 februari - UF-mässan Entreprenörskap på riktigt 2018

 

V 9: Sportlov

 

V 10: Arbete försäljning

 

V 11: Arbete försäljning

Gör uppgift Entreprenör Marcus Samuelsson 

Göra uppgift om Gnosjöandan - myt eller verklighet

 

V 12: Upprättande av bokslut. Genomgång Årsredovisning.

Se exempel på Årsredovisning här under fliken filer.

  

V 13: Bokföring och bokslut av ditt UF- företag. 

Uppstart repetition bokföring

 

V 14: Påsklov: Lediga

 

V 15: 

Bokföring K17 & K18 - Repetition. Gör övningarna i häftet.

 

V 16: Avsluta UF-året samt övning bokslut

Genomgång Avveckling (s. 239-243): Sälj slut på varor. Få betalt för de sista fakturorna. Betala skulder. Utvärdera UF-Året. Börja arbetet med Årsredovisningen. Gör bokslut.

Öva bokslut Kapitel 17 & 18.

 

Prov bokföring och bokslut (häftet K17-K18) onsdag 18 april.

 

V 17: Avsluta UF-året. Bolagsstämma. Genomförande av  Årsredovisning.

Film som beskriver hur du skapar din årsredovisning.

 

V 18: Annual Report / Årsredovisning

Årsredovisning

Hålla BOLAGSSTÄMMA efter ÅRSREDOVISNING. 

  

V 19: 

Årsredovisning

 

V 20: Årsredovisning 

SM i UF 

Besöka UF-mässan SM Älvsjö. Samling entrén på mässan i Älvsjö kl 13.00.

 Årsredovisning

 

V 21: Årsredovisning

Årsredovisning

 

V 22:

1/6 DEAD-line Inlämning Årsredovisning / Annual report på UF:s hemsida. Icke inlämnat arbete = icke godkänd på UF-delen.