Ledarskap 100p ht 2022

V. 35, 36, 37 och 38

Vad är ledarskap? K1. Arbete i Classroom.

- Definition Ledarskap,

- Chef vs ledare,

- Uppgiften definierar ledarskapet,

- Ledningsfrämmande miljöer,

- Ledarskap som relationer och gränser,

- Ledarskap som social konstruktion,

- Goda och onda ledare (projektioner),

- Situationsanpassat ledarskap,

- Transformativt ledarskap. 

Scannad kurslitteratur, föreläsningsanteckningar och filmade föreläsningar finns som stöd för att besvara frågoran i Classroom Uppgift K1.

 

V. 39

Färdigställande och inlämning uppgift K1

 

V. 40, 41, 42, 43

Organisation K2

Def Organisation. Tre analysperspektiv

 

1. Organisationens struktur

- Arbetsdelning

- Roller

- Hierarki

2. Organisationens processer

- Huvudprocess

- Stödprocess

- Affärsidé, mål och vision

- Centraliserad/ decentraliserad

3. Organisationens kultur

- Ladda "loggan"

- Handlingsbenägenhet

- Lyssna på kunden

- Bliv vid din "läst"

- Maktdistans

- Behov av struktur

- Individualism / Kollektivism

 

Klassiska organisationsteorier:

1. Scientific Management

- Tylorism och löpandebandprincipen

- Vetenskapligt standardiserade arbetsuppgifter

- Ledningen tänker och arbetarna utför

 

2. Den byråkratiska skolan och Max Weber

- Lever efter befattningsbeskrivningar

- Tjänsterna placerade i hierarki

- Strikt kontroll- och disciplinsystem

 

3. Den administrativa skolan och Henri Faylo

- Ledningens funktion: planering, styrning och kontroll

- Centralisering av beslut

- Enbart instruktioner från chefen

 

Dagens situation

- Komplexitet

- Självorganisering - ej tydliga regler idag

- Kortsiktiga vinster eller långsiktig lönsamhet?

- Viktigt med mycket information eller reducera mängden?

- Deadline på fredag eller om tre månader?

 

Genomgångar K2 och övningar i Classroom.

 

V. 45 - 48

Avslutning K2 Organisation

Uppstart K3 Grupper och grupputveckling

 

V. 49

Ev. prov K1 & K2

Grupper och grupputveckling K3

Teambuildingövningar 

Pappret

Handklappleken

 

V. 50

Forts K3

 

 

 

 

Ledarskap handlar också om självkännedom, vilket leder fram till en upplyftande och evig fråga. Vem är jag?