Företagsekonomi Specialisering 100P

Företagsekonomi Specialisering 100P är delvis integrerat med kurserna i Entreprenörskap och företagande 100P, Gymnasiearbetet 100P samt Marknadsföring 100P.  Vi har också ett gemensamt projekt med  Internationell Ekonomi 100P. 

I Företagsekonomi Specialisering arbetar vi med Gymnasiearbetet genom att exempelvis lära känna de olika modeller inom företagsekonomin som vi kan använda i Gymnasiearbetet. Det innebär att eleverna kan arbeta med samma kunskapsområden inom olika kurser vid en och samma arbetsuppgift. 

Centralt innehåll

Behandling av ett eller flera områden i företagsekonomi, till exempel finansiering, kalkylering, intern och extern redovisning och internationell handel.

Begrepp, teorier och modeller inom valt område.

Grundläggande undersökningsmetodik: hur man formulerar, planerar och genomför en undersökande uppgift på ett vetenskapsliknande sätt samt hur man dokumenterar, utvärderar och redovisar arbetet.

 

Betygskrav Företagsekonomi Specialiering 100P. 

Eleven använder Gymnasiearbetet GyA, Marknadsföring 100P och Entreprenörskap UF för att visa sina kunskaper i Företagsekonomi Specialisering. 

Här finns en mall som visar hur GyA bedöms inom ramen Företagsekonomi Specialisering.

Kunskapskraven i Företagsekonomi Specialisering utgörs av:

- Företagens roll i samhället: UF - Hållbart företagande och kursen Internationell Ekonomi 100P.

- Grundläggande lagar och bestämmelser: UF behandlar bl.a. upphovsrätt och arbetsrätt.

- Innebörden av Företagsekonomiska begrepp: Inom ramen för GyA använder vi oss av de centrala begreppen.

- Företagsekonomiska metoder och teorier: Ett urval av teorier och metoder tas upp i både GyA och UF. 

- Företagsekonomiska frågeställningar: Ett flertal frågor driver arbetet i både GyA och UF.

- Sammanställning av information, resonemang och slutsatser samt argumentation. Detta bearbetas i GyA.

- Bedömning av informationens trovärdighet: Kritik källor är ett centralt område i GyA.

- Teknik för kommunikation, presentation och dokumentation: Erfordras i både GyA och UF.

- Egen förmåga: Ett krav i både GyA och UF.

 

Det är viktigt att fira högtider, såsom nyår.

Då kan det också vara på plats med ett nyårslöfte, såsom att leva mer ekonomiskt, dvs att hushålla med begränsade resurser.