LED Material

Här finns anteckningar från föreläsningar och arbetsuppgifter. 

Det mesta materialet kommer från läromedlet på vår kurs, Berglund L, T Sewerin (2013). Ledarskap och organisation. Gleerups: Malmö.