LED Material

Här finns anteckningar från föreläsningar och arbetsuppgifter. 

Det mesta materialet kommer från läromedlet på vår kurs, Berglund L, T Sewerin (2013). Ledarskap och organisation. Gleerups: Malmö.

Film 9 minuter: Flydde från Nordkorea. Om en flicka som flydde undan staten och ledaren Kim Jong-un. 

Arbetsmaterial om samarbete och motivation: Sunt arbetsliv bättre möten

 

VAD ÄR LEDARSKAP?

Skillnad på chef och ledare, Manager and Leader, 3 min

Film om Management och Leadership 4 min.

Film om Transaktionellt vs transformationellt ledarskap 3 min.

Film om transaktionellt och transformationellt ledarskap 3 min.

Film om transaktionellt ledarskap 3 min. 

Film om situationsanpassat ledarskap 3 min. 

 

LEDARSKAP OCH GENUS

Varför är flest toppchefer män och hur ska kvinnor bli topopchefer? Film TED-föreläsning 15 min 

 

LEDARSKAPSSTIL

Auktoritär stil, se Milgrams Experiment, film 10 minuter.

Grupptryck, se film om Ash´s experiment, film 5 minuter.

 

KLASSISKA ORGANISATIONSTEORIER

Scientific Management, Frederic Taylor. https://youtu.be/vNfy_AHG-MU

Den byråkratiska skolan, Max Weber. https://youtu.be/zp554tcdWO8

Den administrativa skolan, Henri Fayol. https://youtu.be/90qpziPNRnY

En film för samtliga tre skolor

 

KULTURBEGREPPET

Definition organisationskultur, film 5 minuter

Typiskt svenskt, kul film 3 minuter.

Morakniven, nya grepp tack vare kultur och mf, film 7 minuter.

Vad är organisationskultur, utelämna OCAI-modellen, film 6 minuter. 

FIlm om Apples företagskultur, 5 min

 

MÄNNISKOSYN

Teori om X & Y, film 

 

SJÄLVKÄNSLA

Ledarskap och självkänsla, film 10 min 

 

STRESS

Testa om du är stressad, https://stress.se/stresstest/