PPT presentationer FÖR2

Sammanfattningar från lektionerna

Filmad föreläsning uppgift 18:13, 28 minuter löpande bokföring och rapporter

Filmad föreläsning uppgift 19:6, 22 minuter Bokföring och bokslut

Filma föreläsning uppgift 19:8, 16 minuter Bokslutstablå

Filmad föresläsning etik och moral 5 minuter