www.kursplaneringen.se

Ledarskap 100P våren 2020

VÅRTERMINEN 2020

 

V. 2, 3, 4, 5, 6

Individen i organisationen K4

Projektarbete.

 

V. 7, 8

Projektarbete

 

V. 9

Sportlov

 

V 10, 11

Redovisning Projektarbete

 

V. 12, 13, 14

Kommunikation och konflikt K5

Arbete med Affärsplan och Årsredovisning i UF EK17B.

 

V. 16, 17 

SA17A: Distansuppgift: Ditt inre ledarskap: Hälsa och motion.

 

V. 18, 19

Strategi och strategiska processe K6

 

 

 

Det gäller att planera in trevliga händelser att ha framför sig, såsom en resa. Det är vad jag kallar det inre ledarskapet.