Ledarskap 100p vt 2023

V. 2, 3

Grupper. livets mening K3

 

Grupparbete, 

Grupprocess

Primär-, sekundär- och tertiärgrupp

Formella och informella grupper

Roller: formella och spontana

Grupptryck och groupthink

FIRO

Team

PROV k3 v 3

 

V. 4 , 5

FIRO-modellen, filmad föresäsning och uppgift.

Inlämning K3.

 

V. 6, 7, 8, 10, 11, 12

Organisation K4 Individen i organisationen
Individen vs organisationen
Perception och kognition
Självbild, självkänsla och självförtroende
Mental träning (hur gör du?)
Kunskap, erfarenhet och kompetens
Personlighet, The big five,
Motivation
Hertzberg, Kierkegaard, Maslow
Människosyn

 

Projektarbete i grupp

 

V. 13, 14, 16, 17, 18

Kommunikation och konflikt K5

Organisationens formella organisation

- Machiavellis Fursten

Organisatinens informella kommunikation

IKT och organisationerna

Konflikter

- Transaktionsanalys och kommunikation

- Ledarna och de stora talen: Retorik

Ditt inre ledarskap: Hälsa och motion

Case: Konflikthantering

 

V. 19, 20, 21, 22, 23

Strategi och strategiska processer K6

Vad är strategi?

- Apple

Den strategiska processen

Det strategiska ledarskapet

 

Här finns också utrymme för att lämna in ogjorda uppgifter och göra kompletteringar.

 

Det gäller att planera in trevliga händelser att ha framför sig, såsom en resa. Det är vad jag kallar det inre ledarskapet.