Ledarskap 100p vt 2021

 V. 2, 3, 4, 5, 6

Individen i organisationen K4

Projektarbete.

 

V. 7, 8

Projektarbete

 

V. 9

Sportlov

 

V 10, 11

Redovisning Projektarbete

 

V. 12, 13, 14

Kommunikation och konflikt K5

 

V. 15

Påsklov

 

V. 16, 17 

Distansuppgift: Ditt inre ledarskap: Hälsa och motion.

Distansuppgift: Case Konflikthantering

 

V. 18, 19

Ev Strategi och strategiska processer K6

Här finns också utrymme för att lämna in ogjorda uppgifter och göra kompletteringar.

Det gäller att planera in trevliga händelser att ha framför sig, såsom en resa. Det är vad jag kallar det inre ledarskapet.