www.kursplaneringen.se

Planering Förspec/GyA

VÅRTERMINEN 2019

Vecka 2

Uppsamling feed-back GyA

 

Vecka 3

Genomgång metoddel

 

Vecka 4

Onsdagen besök av Elin Agorelius som föreläser om privatekonomi kl 12 (Ek16A)

 

Vecka 5 - 8

Handledning GyA

 

Vecka 9

Sportlov

 

HÖSTTERMINEN 2018

V. 35

Vi studerar olika teoretiska referensaramar för GyA

- SWOT

- Marknadsmix

- Porters Konkurrensstrategier

 

Film om SWOT på Youtube

Film om Starbuck's SWOT (applicering av modell)

Film om Marknadsmix (4P)

Film om Marketing mix (4P) applicerad

Film om Porters 3 Konkurrensstrategier

 

V. 36

Fortsatt studie av teoretiska referensramar för GyA

 - Affärsplan (Frankelius)

 

V. 37

Ytterligare teoretiska referensramar, uppgift om Starka och svaga varumärken samt Maslow. 

Film  om Maslows modell

 

V. 38

Fortsättning Uppgift om Varumärken och Maslow (Teori 3)

 

V. 39

Fortsättning Uppgift om Varumärken och Maslow (Teori 3)

 

V. 40

Fortsättning Uppgift om Varumärken och Maslow (Teor 3) 

De som är klara med teori nr 1 - 3, kan börja på teori nr 4.

 

V. 41

Fortsatt arbete med teori nr 4.

De som är klara med Teori 1 - 4 ska arbeta med SWOT och MIX i Affärsplanen i UF.

 

V. 42

Fortsatt arbete med teori nr 4.

De som är klara med Teori 1 - 4 ska arbeta med MARKNADSUNDERSÖKNING, SWOT och MIX i Affärsplanen i UF.

 

V. 43

Fortsatt arbete med teori nr 4.

De som är klara med Teori 1 - 4 ska arbeta med MARKANDSUNDERSÖKNING, SWOT och MIX i Affärsplanen i UF. 

 

V. 44 Höstlov

 

V. 45

Den här veckan ska ni arbeta med att göra så mycket som möjligt av affärsplanen. En lämplig mall för inspiration kan vara denna för Zumbatastic UF.

Dela upp arbetet i gruppen.

 

V. 46

Arbete med affärsplan (UF) - Ämnesintegration med Entreprenörskap och företagande.

 

V. 47

Vi arbetar med bakgrunden i Gymnasiearbetet.

Uppstart loggbok Företagsekonomi Specialisering.

 

V. 48

Vi arbetar med bakgrunden i Gymnasiearbetet

 

V. 49 - 51

Fortsatt arbete bakgrund.

Introduktion metoddel.

 

 Grovplanering GyA

 • Studie av tidigare GyA.
 • "Jag vill skriva om-formuläret" är godkänt.
 • Gruppseminarium om syfte & frågeställningar.
 • Syfte och frågeställningar klara.
 • Gruppseminarium bakgrund och kunskapsområde.
 • Bakgrund & kunskapsområde klart.
 • Enskilda handledningssamtal.
 • Gruppseminarium teori/modell.
 • Arbete teoriavsnitt 
 • Gruppseminarium Metod
 • Arbete metod och teori
 • Metod genomförd och material insamlat
 • Metodavsnittet färdigt
 • Enskilda samtal
 • Arbete resultat
 • Teori färdigt
 • Gruppseminarium Resultat
 • Arbete resultat
 • Sammanställning Resultat
 • Gruppseminarium Analys
 • Sammanställning analys
 • Slutsatser, inledning, sammanfattning & abstract klart
 • Finsjustering
 • Opponering
 • Finjustering
 • Presentation
 • Inlämning

Övning ger färdighet, både vid pianot och vid texten.