Företagsekonomi 2

Cash is king, eller?

Fortsättningskurs som bygger på Företagsekonomi 1. 

För samtliga skrivuppgifter ska vi använda oss av Google Drive.