Bedömning, lärande, studiero, studieteknik

De här fina tipsen fick jag av mina elever för att komma igång med studierna när det känns motigt.

Mina utvecklingsområden våren 2019

- Förtydliga mina styrdokument genom mindre information.

- Göra kortare inlämningsuppgifter med tydliga dead-lines.

- Stämma av med checklistan, den perfekta lektionen.

- Målformulerad och detaljrik lektionsplanering

 

Tonårshjärnan

Att var tonåring är en speciell tid då människan genomgår stora förändringar på kort tid. Hjärnan förändras i hög grad under tonåren och inte inte färdig förän i 20-årsåldern. Det är därför livet kan upplevas som komplicerat för en tonåring. Här finns ett antal korta filmer som beskriver och förklarar, filmerna är knutna till aktuell forskning.

Sömn. Sömn är förutsättningen för att tonårshjärnan ska kunna utvecklas. Testosteron bildas under sömnen och krävs för att muskler ska kunna utvecklas. Vi får  också ett sämre immunförsvar - att sova dåligt en natt ökar sannolikheten för att drabbas av en förkylning  med 4 ggr. Det påverkar också humöret och är en av de vanligaste skälen till depression.

Kicken. Kicken är ett naturligt resultat för en tonåring. Varför tycker tonåringar att det är så kul att göra farliga handlingar?

Kompisar. Kompisar blir viktigare är föräldrarna.

Känslor. Känslor är starka i tonåren. Du blir kär för första gången. Ohälsan är ett problem för många unga som lider av depression. En bov i dramat kan vara internet. 

Lärandet. Nya celler skapas i hjärnan när vi lär oss något nytt.

 

Kul och nyttigt i klassrummet

Classrommscreen: Tidtagning, slumpval,  decibelmätare. https://classroomscreen.com/

Gruppskapare: Slumpgenerator, handuppräckare:

https://webtools.itgonline.se/

Utvärdering: Att utvärdera lektionen på ett systematiskt sätt: www.socrative.com

Quizlet: för att öva på begrepp. Lathund Quizlet. Hemsida: http://quizlet.com

Trello: En digital anslagstavla att använda i undervisningen. www.trello.com

 

Lärverktyg

Spellright. För att korrigera engelskan i din Abstract, finns det ett program som heter Spellright. Skriv först texten i googledocuments, klicka på tillägg, hämta tillägg och klicka på Spellright.

Stava Rex. För att korrigera svenskan i Gymnasiearbetet, finns det ett program som heter Stava Rex. Skriv först texten i Googledocuments, klicka på tillägg, välj Stava Rex, välj ladda ned, välj stor ordlista. 

Appwriter, hämta du i GoogleChrome Webstore. Du väljer logga in med ditt Googlekonto ga-klara. När programmet är installerat ligger det en symbol brevid webläsarfönstret uppe till höger “AW” med ett gult utropstecken. När du ska logga in väljer du Google ga-klara. Flera förslag kommer att komma upp, du behöver godkänna samtliga. När du är klar ser du en blå pil i ditt textdokument, där väljer du det språk som du önskar. Markera den text som ska läsas upp.

Röstinmatning. Finns i Googledocuments under verktyg. Läs in och texten skrivs ned.

Lix. Läsbarhetsindex, för att kontrollera hur pass avancerad en text är att ta till sig, från barnbok till text om forskning såsom avhandling. 

 

Den perfekta lektionen

Läraren inleder och välkomnar eleverna på ett tydligt och intresseväckande sätt och anger mål och syfte för lektionen. 

Lektionen följer ett logiskt flöde med balans mellan lärarledda  genomgångar och elevaktivitet.

Eleverna har tydliga uppgifter och det är arbetsro i klassrummet.

Läraren talar så att eleverna förstår - både abstrakt och konktret. 

Läraren arbetar medformativ bedömningunder lektionen med konstruktiv och feed-back - vad de behöver utveckla.

Läraren låter eleverna reflektera över undervisningen i sitt lärande i förhållande till kunskapskraven, genom samtal, loggbok etc. 

Läraren avslutar lektionen på ett planerat sätt och sammanfattar lektionsinnehållet samt knyter an till nästa lektion. 

 

Bedömning

Här är sex föreläsningar om rättssäker betygssättning med Per Måhl och Bo Sundblad. 

1. Rättssäker betygssättning (1:17) 

2. Planering (1:04)

3. Allmänna råd (0:29)

4. Mättraditioner (0:34)

5. Bedömningsprocessen (0:54)

6. Matriser (0:24)

Skolverkets film om bedömning riktad till elever och föräldrar.

 

Kroppspråk

Vi påverkas av vårt eget kroppsspråk. Föreläsning av Amy Cuddy på TED

 

Lärande

Vägen ut ut skolkrisen är av en artikelsamling om svensk skolas nuläge och framtid från 2015,sammanfattad av Patrik Cornelius.

Kreativitet. Enligt Picasso föds alla barn som konstnärer. Se Ken Robinsons föreläsning här 20min.

Studiero. Enligt Skollagen har läraren rätt att exempelvis beslagta mobiler som stör arbetet i klassummet. Mer om det här.

Ha tråkigt är så viktigt för lärandet, multitasking är förödande. TED-talk på 3 minuter.

 

Studieteknik

UR:s hemsida om studieteknik. Ett flertal kortare filmer om bla motivation och målarbete.

Föreläsning (3min) hur man läser facklitteratur med Björn Liljeqvist

Hur fungerar minnet?, film (7min)

Att ta anteckningar som hjälp till tänkandet under föreläsningar, film (3min)

Tips till den som skjuter upp, prokrastinering, film (2min)

Smartaste sättet att repetera, film (3min)

James Heckman talar om vikten av att kunna motstå en frestelse, film (2min)

Orka Plugga - tips på UR:s hemsida