Bedömning, lärande, studiero, studieteknik

Att släppa ut på storseglet i undanvind ger båten fin fart.

Kul och nyttigt i klassrummet

Classrommscreen: Tidtagning, slumpval,  decibelmätare. https://classroomscreen.com/

Gruppskapare: Slumpgenerator, handuppräckare:

https://webtools.itgonline.se/

Utvärdering: Att utvärdera lektionen på ett systematiskt sätt: www.socrative.com

Quizlet: för att öva på begrepp. Lathund Quizlet. Hemsida: http://quizlet.com

 

Lärverktyg

Spellright. För att korrigera engelskan i din Abstract, finns det ett program som heter Spellright. Skriv först texten i googledocuments, klicka på tillägg, hämta tillägg och klicka på Spellright.

Stava Rex. För att korrigera svenskan i Gymnasiearbetet, finns det ett program som heter Stava Rex. Skriv först texten i Googledocuments, klicka på tillägg, välj Stava Rex, välj ladda ned, välj stor ordlista. 

Appwriter, hämta du i GoogleChrome Webstore. Du väljer logga in med ditt Googlekonto ga-klara. När programmet är installerat ligger det en symbol brevid webläsarfönstret uppe till höger “AW” med ett gult utropstecken. När du ska logga in väljer du Google ga-klara. Flera förslag kommer att komma upp, du behöver godkänna samtliga. När du är klar ser du en blå pil i ditt textdokument, där väljer du det språk som du önskar. Markera den text som ska läsas upp.

Röstinmatning. Finns i Googledocuments under verktyg. Läs in och texten skrivs ned.

 

Den perfekta lektionen

Läraren inleder och välkomnar eleverna på ett tydligt och intresseväckande sätt och anger mål och syfte för lektionen. 

Lektionen följer ett logiskt flöde med balans mellan lärarleddag genomgångar och elevaktivitet.

Eleverna har tydliga uppgifter och det är arbetsro i klassrummet.

Läraren talar så att eleverna förstår - både abstrakt och konktret. 

Läraren arbetar med formativ bedömning under lektionen med konstruktiv och feed-back - vad de behöver utveckla.

Läraren låter eleverna reflektera över undervisningen i sitt lärande i förhållande till kunskapskraven, genom samtal, loggbok etc. 

Läraren avslutar lektionen på ett planerat sätt och sammanfattar lektionsinnehållet samt knyter an till nästa lektion. 

 

Bedömning

Här är sex föreläsningar om rättssäker betygssättning med Per Måhl och Bo Sundblad. 

1. Rättssäker betygssättning (1:17) 

2. Planering (1:04)

3. Allmänna råd (0:29)

4. Mättraditioner (0:34)

5. Bedömningsprocessen (0:54)

6. Matriser (0:24)

 

Skolverkets film om bedömning riktad till elever och föräldrar.

 

Kroppspråk

Vi påverkas av vårt eget kroppsspråk. Föreläsning av Amy Cuddy på TED

 

Lärande

Vägen ut ut skolkrisen är av en artikelsamling om svensk skolas nuläge och framtid från 2015,sammanfattad av Patrik Cornelius.

Kreativitet. Enligt Picasso föds alla barn som konstnärer. Se Ken Robinsons föreläsning här 20min.

Studiero. Enligt Skollagen har läraren rätt att exempelvis beslagta mobiler som stör arbetet i klassummet. Mer om det här.

Ha tråkigt är så viktigt för lärandet, multitasking är förödande. TED-talk på 3 minuter.

 

Studieteknik

UR:s hemsida om studieteknik. Ett flertal kortare filmer om bla motivation och målarbete.

Föreläsning (3min) hur man läser facklitteratur med Björn Liljeqvist

Hur fungerar minnet?, film (7min)

Att ta anteckningar som hjälp till tänkandet under föreläsningar, film (3min)

Tips till den som skjuter upp, prokrastinering, film (2min)

Smartaste sättet att repetera, film (3min)

James Heckman talar om vikten av att kunna motstå en frestelse, film (2min)

Hemsida om Mindmapp, Gardner, Minnestekniker etc