Lektionsplanering FÖR2 VT 2018

I Siam Reap i Kambodja sker transporter av ekonomer i Tuck-Tuck.

VÅRTERMINEN 2018

V. 2 Kalkylering repetition

 

Vecka 3

Repetition Kalkylering K9-K11.

 

Vecka 4

PROV kalkyl K9-K11 

Provet utgår från talen i uppgiftsboken samt alla begrepp som Kalkylingsavsnittet för med sig:

Kalkyler, Fast kostnad, Rörlig kostnad, Totala kostnader, Nollpunkt, Säkerhetsmarginal, Bidragskalkyl, Särintäkt, Särkostnad, Täckningsbidrag (TB), Samkostnad, Täckningsgrad, Ingående varukostnad, Hemtagningskostnad, Pålägg och Marginal. 

Tag med miniräknare till provet. Mobiltelefon ej tillåten.

 

MARKNADSFÖRING 

1. Formulera en affärsidé för ert fiktiva företag.

2. Beskriv ditt fiktiva företag med hjälp av Marknadsmix (4P), ditt företag har en obegränsad budget.

3. Gör en SWOT för ditt fiktiva företag.

 

Vecka 5

Arbete med uppgift i Marknadsföring

 

Vecka 6

Inlämning Uppgift i Marknadsföring.

Uppstart Budget

Budget K15 och K16

Budgeten K15. Uppgift 15:2, 3, 4, 6, 11, 12.

Se filen övningar K15 o K16 Budget. 

 

Vecka 7

Lär dig budget på 3 minuter på www.efn.se

Analysera budgeten K16. Uppgift 16:2-5 samt uppdrag 1.

 

Vecka 8

Repetera Budget

 

Vecka 9

Sportlov


Läs Svensk Näringslivs konjunkturrapport och besvara följande frågor:

1. Varför är det viktigt att BNP växer?

2. Vad driver tillväxten i Sveriges ekonomi 2015?

3. Vad är vinstmarginal? Hur kan den vara ett mått för tillväxten?

4. Varför sjunker tillväxten i Sverige 2015?

5. Hur kan matchning på arbetsmarknaden ge ökad BNP?

6. I vilken fas i konjunkturen kommer vi att befinna oss under 2015?

Konsumentlagar K14 samt arbete med teoretiska modeller kopplade till UF-företagen.

 

Vecka 10

Repetera Budget. Uppstart bokföring repetition Företagsekonomi 1.

 

Vecka 11

Prov Budget.

Gör övningsprovet Budget innan lektionen, den finner du under fliken filer. Gör också de rekommenderade uppgifterna för respektive kapitel enligt ovan.

 

Lär dig bokföring på 6 minuter på www.efn.se

 

K17 Bokföring. Gör uppgift 17:3-17:14.  

 

Vecka 12

K18 Bokslut. Gör uppgift 18:2-3, 18:6, 18:7 (fel i facit, resultatet ska vara 321.770kr), 18:8.

 

Vecka 13 

Uppgift till UF-mässan.

1. Vilka affärsidéer tycker du verkar mest intressanta? Varför? Välj ut tre stycken från mässan. Motivera ditt svar.

2. Välj ut en mindre bra affärsidé/produkt och föreslå hur den kan förbättras.  

3. Vilka montrar tycker du framhäver affärsidén bäst? Välj ut tre stycken och ta bilder. Motivera dina val, var beredd att visa bilderna för klassen.

4. Välj ut en i ditt tycke dålig monter och berätta hur den skulle kunna bli bättre.

5. Vilka tillfällen har du fått lust att köpa? Varför? Är det en tilldragande produkt? Bra säljare? Motivera ditt svar.

6. Öppen fråga. Skriv fritt om något som du tycker är viktigt/intressant med mässan.

 

Utvärdering mässa. Besvara frågorna ovan. Dela med din lärare på Drive. De som hade egen monter på mässan ska utvärdera UF-mässan genom att besvara frågorna: Vad gick bra? Vad kunde ha gått bättre?

 

Besöka UF-mässan

Repetition K17-18. Övningsprov. 

 

Betygsamtal

  

Vecka 14 

Påsklov

 

Vecka 15

Repetition inför prov onsdag

Prov K17-K18 torsdag

PROV K17-18. Medtag miniräknare, blyertspenna med extra stift och kautschuk (radergummi). 

PROV K17-K18 Innebär: Förklara begrepp såsom Kostnader, utgifter, intäkter, inkomster, verifikat, affärshändelse, balansräkning, resultaträkning, bokslut, avskrivning.

Ni ska också kunna beräkna avskrivning, bokföra affärshändelser, sammanställa balansräkning och resultaträkning samt göra ett enklare bokslut i bokslutstablå.

 

Vecka 16

Repetition K17-K18.

För valbar fördjupning:

Bokföringens grunder del 1: Dubbel bokföring, Intäker, Kostnader, Tillgångar, Skulder.

Bokföringens grunder del 2 : Varulager, Moms, RR & BR

Bokföringens grunder del 3: Löner, Levskuld, Kufo

 

Vecka 17

Omprov K17-K18

K19 Inköp och försäljning, K20 Personal och löner

Uppgift: 19:14-15. 20:6 och 20:7.

 

Vecka 18

K19 o K20

Uppgift: 19:14-15. 20:6, 20:7.

 

Vecka 19

Repetera K19 o K20. Uppgifter och begrepp.

 

Vecka 20

Repetera K19 o K20

K21 Periodisering.

Uppgift: 21:4, 21:5(a), 21:12 

Repetition inför Prov K19 -K21, Övningsprov. 

 

Samt följande begrepp: kreditfaktura, Dröjsmålsränta, Preliminärskatt, Jämkning av skatt, Arbetsgivaravgifter, Periodisering, FIFO-metoden, Inkuransavdrag, Ekonomisk livslängd.

 

Vecka 21

Prov K19 - K21

 

K22. Uppgift 22:3, 22:7 och 22:9 - 10.

Övningar och förklaringar av Eget Kapital

 

Vecka 22

Privatekonomi. Betala räkningar, autogiro, konton. Var är bäst att ha sina sparpengar? Ska de bindas med högre ränta eller fria uttag till lägre ränta.

Vad händer om jag binder pengarna? Litet om aktiehandel. Vad är A & B Aktier? Hur förvaltar en privatperson sina pengar? 

Hur göra för att ordna bostad?

Hur få koll på ekonomin efter studenten? Vad händer när vi inte får studiebidraget längre?

Hur skriva CV och personligt brev?

K23: Uppgift 23:6 och 23:8

 

Vecka 22

Uppsamling, kompensationsuppgifter, ev omprov etc 

 

Vecka 23

Avslutning