Företagsekonomi på riktigt

Välkommen till min sida om företagsekonomi i gymnasieskolan.

Hej!

Välkommen till min hemsida om företag och företagande.

I läroplan Gy11 står att "Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande.

Välj den kurs som jag undervisar i för planering, filer och bedömning. 

Med entreprenöriella hälsningar,

Patrik Cornelius

Civ ek & Fil mag pedagogik

patrik.cornelius (at) klaragymnasium.se