www.kursplaneringen.se

Bedömning och styrdokument

Styrdokument för kurserna i Företagsekonomi

Bedömning av kursen: Bedömning av kursen i Entreprenörskap.

Jmfr Bedömning ENTR och MF 

Jmf Bedömning ENTR, MF och FÖRSPEC

Mätningstillfällen av kunskaper i ENTR

Gemensamma kunskaper och mätningar i FÖRSPEC, ENTR och MARKNF

Bedömning och betyg.