PRIJUR vt 2020

v 2, 3, 4

Avtalsrätt K7

Former för hur avtal ingås

Accept, sen och oren

Fullmakt

Ogiltiga avtal

 

v 5, 6, 7

Konsumenträtt K8

Konsumentköplagen

Konsumenttjänstlagen

Konsumentkreditlagen

Köp mellan privatpersoner

 

v 8, 10, 11

Fastighetsrätt K9

Fast och lös egendom

Bildning och registrering

Panträtt

Nyttjanderätt och servitut

 

v 12, 13, 14

 

Arbetsrätt K10

Den svenska arbetsmarknadsmodellen

Arbetsrättens två rättförhållanen: individuell och facklig

Den indivudella arbetsrätten: 

Anställningsavtal, uppsägning, avsked, semesterlagen, sjuklön, föräldraledighet.

Den fackliga arbetsrätten:

Kollektivavtal, föreningsrätten, förhandlingsrätten, fredsplikt och stridsåtgärder.

Förbud mot diskriminering

 

v 15, 16, 17

Skadeståndsrätt och försäkringsrätt K11

Förutsättningar för skadestånd

Ansvarsgrund

Ansvarsgräns

Ersättningsfrågor

Försäkringsrätt

 

 

 

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.