PRIJUR ht 2019

 

v 35

Civilrätt och offentlig rätt K1

Viktiga offentligrättsliga områden

Viktiga civilrättsliga områden

 

v 36, 37

Juridik och juridisk metod K2

Lagarna och deras roll

Grundläggande rättsliga begrepp

Juridisk metod

 

v 38, 39, 40

Internationell rätt K3

Internationell rätt påverkar svensk rätt

Internationell privat- och processrätt

Europakonventionen och mänskliga rättigheter

EU-medlemskapet

- Så fungerar EU1, film 2 minuter 

- Så fungerar EU2, film 10 minuter

- Så fungerar EU3, film 10 minuter

 

EU-Kommissionen,

- Fungerar ungefär som EU:s "regering".

- Lägger fram lagförslag till Europaparlamentet.

- Förvaltar och genomför EU:s politik och budget.

- 28 ministrar. 

Europaparlamentet

- Lagstiftare i EU

- Granskar EU-kommissionens arbete

Ministrerrådet

- Behandlar förslag från EU-kommissionen.

- Olika ministrar beroende på typ av fråga.

EU-domstolen

-Tolkar EU-rätten

- Fördragsbrott, ett land följer ej EU:s lagar och relger.

 

v. 41

Repetition kapitel 1 - 3 och uppstart Kapitel 4

 

V. 42

Prov Kapitel 1 - 3

 

V. 43

Straff- och processrätt K4

Brott och påföljder

Olika domstolstyper

Processen vid tingsrätt

Processrättsliga principer

Utsökning

Konkurs

Skuldsanering

 

v 45, 46, 47

Familjerätt K5

Olika samlevnadsformer

Gifta sig, äktenskapsskillnad, samboende

Föräldrar och barn

Vårdnad, boende, underhållsskyldighet

 

v 48, 49, 50

Successionsrätt K6

Arvsrätt

Testamente

Boutredning och arvskifte

 

 

Balans, svärd, ögonbindel och frihetsgudinnan. Vad betyder dess symboler?