Ledarskap och organisation 100P

Ämnet Ledarskap och organisation är ett fenomen som omger oss hela tiden och berör alla. Begreppet ledarskap är både enkelt och komplext. Ämnet är tvärvetenskapligt med koppling till psykologi, sociologi, pedagogik och företagsekonomi.

Det som vi tar upp i kursen är definition av ledarskap, organisationsbegreppet och grupper i organisationen. 

Vi behandlar också individen i organisationen och det som medföljer såsom kommunikation och konflikt. 

STYRDOKUMENT

Skolverket för ämnets syfte, bedömning och innehåll.

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.