Bedömning

Här nedan finns bedömningsmallar för kursen Marknadsföring 100P

Styrdokument för kurserna i Företagsekonomi.

Kurslitteratur: Marknadsföring av Stefan Fürst och Lasse Siggelin (Gleerups)