Föreläsningsanteckningar

Kurslitteratur: Marknadsföring av Stefan Fürst och Lasse Siggelin (Gleerups)