FÖRETAGSEKONOMI 2 Filer och länkar

Här lägger jag upp uppgifter, övningsprov, styrdokument och fördjupande texter som hör till kursen.

ENTREPRENÖRER

Fina filmer om entreprenörer

 

EKONOMISK HISTORIA - filmer och frågor

När Sverige blev rikt del1

Vad är de grundläggande skälen till att Sverige tog steget från U-land till en påbörjad industriell utveckling i början av förra seklet? Bland annat tar filmen upp utvecklingen mot ett mer demokratiskt samhälle, synen på religion, invandring och utbildningssystemet. 

 

 När Sverige blev rikt del2

Se filmen ovan och besvara följande frågor.

 Varför lämnade svenskarna landsbygden och var tog de vägen?

 Hur var livet i städerna på den första halvan av 1800-talet?

 På vilket sätt bidrog ångmaskinen, järnvägen och cykeln till utvecklingen?

 Vem var August Palm och vad ville han?

 Varför är dessa personer nämnda i filmen och vilka innovationer och företag är kopplade till dem: Alfred Nobel, John Eriksson, Gustav de Laval, Gustav Dalén, Sven Wingquist och Ivar Kreuger.

 Varför kommer dessa personer och företag fram i Sverige under den här tiden?

 Var är kvinnorna? Finns det några kvinnliga entreprenörer?

 Berätta kort om orsaken till ASEA:s bakgrund och utveckling.

 Vilka produkter började skogsindustrin att utvinna ur skogen vilket ledde fram till en enorm export?

 

När Sverige blev rikt del3

Se filmen ovan och besvara följande frågor:

 Vem var Ivar Kreuger? Vilka företag var han majoritetsägare i? Vad var hans roll som internationell finansman och vad ledde börskraschen 1929 till för hans del?

 Vilken finansfamilj tar över efter Kreuger? Varför lyckas de ta och behålla makten?

 Ur vilket svenskt företag växer Volvo fram?

 Berätta kort om den Svenska Modellen som växer fram på Grand Hotel i Saltsjöbaden. Vad innebär den Svenska Modellen för utvecklingen i Sverige?Vilka innovationer kommer fram i Sverige på 1920-talet och som ger Sverige enorma exportinkomster?

Vad heter företaget och personerna bakom kylskåpet utan rörliga delar?

På vilket sätt gynnas industrin i Sverige av att stå utanför 2:a VK? Vilka företag och industrier utvecklas?

På 1950 och 1960-talet står Sverige på höjden av tillväxt, men på 1970-talet så går det utför med tekoindustrin, varvsindustrin och många stora företag såsom Aga. Varför?

 

STYRDOKUMENT

Företagsekonomi ämne Skolverket

 

LEDARSKAP

Det finns 10 budord för ledare formulerade av Kelly Odell. 1: Var ödmjuk. 2: Lyssna! Ingen vet allt. 3: Var inte allför beroende av företaget. 4: Satsa på företagets bästa. 5: Resultatet är allt. 6: Inspiration utifrån, motivation inifrån. 7: Ta beslut grundade på fakta. 8: Säg vad du tycker. 9: Vi arbetar av egen fri vilja. 10: Är du chef och ledare? Se alla föreläsningarna med Kelly Odell här.

 

BOKFÖRING

Bokföringens grunder del 1: Dubbel bokföring, Intäker, Kostnader, Tillgångar, Skulder.

Bokföringens grunder del 2 : Varulager, Moms, RR & BR

Bokföringens grunder del 3: Löner, Levskuld, Kufo