www.kursplaneringen.se

Marknadsföring VT

Det krävs olika strategier beroende på geografisk marknad.

VECKA 3 OCH 4

Fortsätt arbete K5 Mål och affärsidé

K6 Marknadsstrategier, uppstart. 

Arbete med affärsplanen: Marknadsundersökning

Tre basstrategier inom marknadsföring: kostnadsöverlägsen - differentiering - fokusering

 Begrepp att ha koll på K6: Detaljist, differentiering, direktreklam, distribution, fokusering, företagskultur, grossist, image, innovation, kostnadsöverlägsenhet, nisch, segmentering. 

 

VECKA 5

Inlämning uppgifter K6 Marknadsstrategi.

K7 Fyra P:n - marknadsförarens verktygslåda.

Liten film om Marknadsmix. 3min.

Vi övar med Kahoot och uppgifter K7 i Classroom.

Kahoot Marknadsmix 

Kahoot 13 rätt ger respekt

Begrepp att ha koll på: agent, avskrivning, brett sortiment, demografisk indelning av marknad, fasta kostnader, konkurrsensmedel, marknadsmix, massmarknadsföring, nollpunkt, PR, Rörelsekostnader, rörliga kostnader, Sales Promotion, Återförsäljare. 

 

VECKA 6

Fortsatt arbete med Uppgift K7.

Om du är klar: Affischtillverkning enligt teoretisk modell AIDA. För ditt UF-företag.

 

VECKA 7

K8 Marknadsföring genom relationer.

Uppgifter K8, se Classroom för instruktioner. 

Centrala begrepp: B2B, B2C, Bruttolön, CRM - Customer relationship Marketing,  Debitera, Extern marknadsföring, Intern marknadsföring, Kapitalvaror, KAM - Key account management, Nischad, Provision, Reklamation, Sociala avgifter, Traktamente, Viral marknadsföring, Wikis.

 

VECKA 8 

K8 Marknadsföring genom relationer

Fortsatt arbete med Uppgift K8 i Classroom.

Vi går igenom valda uppgifter ifrån K7 och K8 så att alla har förstått.

 

VECKA 10

Arbete K5-K7 och K8. 

 

VECKA 11

Arbete uppgift K8, förberedelse prov.

 

VECKA 12

PROV K5 - K7 måndag 16 mars kl 10.00.

GyA Påbörja arbetet med opponering. 

UF - Arbete med affärsplan och påbörjan årsredovisning.

  

VECKA 13

UF - Arbete med affärsplan och påbörjan årsredovisning. 

 

VECKA 14 

UF - Påbörja arbetet med Årsredovisning. ÅR. 

K9 kommunikationskanaler

Ev Omprov K5-K7.  

Uppgift: Corona och företagsekonomi (se Classroom)

 

VECKA 15

 

Repetera och övningar K9

 

VECKA 16

Uppstart K12 Marknadslagar och etik

 

VECKA 18

Arbeta med K12 Marknadslagar och etik

Lagar som vi kommer att arbeta med: Marknadsföringslagen, Konkurrenslagen, Distans- och hemförsäljningslagen, Prisinformationslagen. Övriga lagar som du ska ha viss kännedom om sedan tidigare: Avtalslagen, Köplagen och Konsumentköplagen.

Lagtexterna finns i sin helhet på notisum.se 

  

VECKA 19 

Arbete med marknadslagar och etik

 

VECKA 20

Lämna in icke inlämnade uppgifter. Stäm av med Patrik.

 

VECKA 21

Genomför Övning 1 Marknadsföringslagen och gör därefter en Quizlet som behandlar Marknadsföringslagen

 

VECKA 22

Arbete med årsredovisning / UF

 

VECKA 23

Layout-arbete Annual Report / Årsredovisning