www.kursplaneringen.se

Marknadsföring 100P VT

Det krävs olika strategier beroende på geografisk marknad.

VECKA 2

K7 Fyra P:n - marknadsförarens verktygslåda.

Liten film om Marknadsmix. 3min.

Vi övar med Kahoot och uppgifter K7 i Classroom.

Kahoot Marknadsmix 

Kahoot 13 rätt ger respekt

Begrepp att ha koll på: agent, avskrivning, brett sortiment, demografisk indelning av marknad, fasta kostnader, konkurrsensmedel, marknadsmix, massmarknadsföring, nollpunkt, PR, Rörelsekostnader, rörliga kostnader, Sales Promotion, Återförsäljare. 

 

VECKA 3

Fortsatt arbete med Uppgift K7.

Om du är klar: Affischtillverkning enligt teoretisk modell AIDA. För ditt UF-företag.

 

VECKA 4

K8 Marknadsföring genom relationer.

Uppgifter K8, se Classroom för instruktioner. 

Centrala begrepp: B2B, B2C, Bruttolön, CRM - Customer relationship Marketing,  Debitera, Extern marknadsföring, Intern marknadsföring, Kapitalvaror, KAM - Key account management, Nischad, Provision, Reklamation, Sociala avgifter, Traktamente, Viral marknadsföring, Wikis.

 

VECKA 5

K8 Marknadsföring genom relationer

Fortsatt arbete med Uppgift K8 i Classroom.

Vi går igenom valda uppgifter ifrån K7 och K8 så att alla har förstått.

 

VECKA 6

Arbete K7 och K8

Torsdag 7 februari omprov k5-k6. 

 

VECKA 7

Arbete uppgift K8

Formulering av frågor till seminarium.

 

VECKA 8

Repetition och förberedelse seminarium/prov K7 och K8

 

VECKA 9

Sportlov 

 

VECKA 10 

Torsdag prov MF K7 och K8

Uppgift K9 MF Kommunikationskanaler

 

VECKA 11

 Uppgift K10 MF Kampanjplanering

Repetera och övningar K9-K10 

 

VECKA 12 

Repetera och övningar K9-K10

 Ev. Uppgift om Manager bakom Avicii. Film med frågor. Se Classroom.

 

VECKA 13

Ev Prov MF K9-K10 med Case

 

K12 Marknadslagar och etik

Lagar som vi kommer att arbeta med: Marknadsföringslagen, Konkurrenslagen, Distans- och hemförsäljningslagen, Prisinformationslagen.

Övriga lagar som du ska ha viss kännedom om sedan tidigare: Avtalslagen, Köplagen och Konsumentköplagen.

Lagtexterna finns i sin helhet på notisum.se 

 

VECKA 14

Påsklov

 

VECKA 15

Fortsättning Marknadslagar och Etik

 

VECKA 16

Marknadslagar och etik

 

VECKA 17 

Prov Marknadslagar och etik

 

VECKA 18

Lämna in icke inlämnade uppgifter.

 

VECKA 19

Öppet planering

  

VECKA 20

Arbete med årsredovisning

 

VECKA 21

Layout-arbete Annual Report / Årsredovisning

 

VECKA 22

Kursavslutning och utvärdering