Marknadsföring 100P VT

Det krävs olika strategier beroende på geografisk marknad.

Vecka 2 & 3

Extra viktiga begrepp 

 

Affärsidé, Etisk konsumtion, Varumärke, Positionering, Kärn-, kring- och metaprodukt, Motivationstrappan, Produktlivscykel, SWOT-analys. Tre basstrategier inom marknadsföring: kostnadsöverlägsen - differentiering - fokusering. Konkurrensmedel (marknadsmix).

 

Distribution, Företagskultur, Omsättning, Segment, Kvalitativa och kvantitativa mål, Marknadsplan.

 

Fält- resp Skrivbordsundersökning. Goodwill, Relansering, Segment.

 

Franchising, strategi, verksamhetsidé.

 

Detaljist, direktreklam, grossist, image, innovation.

 

Avskrivning, Demografisk indelning av marknad, fasta kostnader, massmarknadsföring, nollpunkt, PR, rörliga kostnader, Sales Promotion.

 

 

 

Uppgift:

 

Affischtillverkning enligt teoretisk modell AIDA.

 

 

 

V 4

K8 Marknadsföring genom relationer.

 

- Öva säljsamtal. För säljsamtalet finns en mall. Använd modellen DABA.

 

Uppgifter att göra i faktaboken: 8:2 - 8:7 samt Repetitionsfrågor s 249.

 

Centrala begrepp: B2B, B2C, Bruttolön, CRM - Customer relationship Marketing,  Debitera, Extern marknadsföring, Intern marknadsföring, Kapitalvaror, KAM - Key account management, Nischad, Provision, Reklamation, Sociala avgifter, Traktamente, Viral marknadsföring, Wikis.

 

K8 Marknadsföring genom relationer

Fortsatt arbete med uppgifterna ovan.

 

Vecka 4

Uppgift om Manager bakom Avicii. Film med frågor. Se Classroom.

 

Vecka 5

Uppgift MF K8 Marknadsföring genom relationer.

 

Vecka 6

Uppgift K9 MF Kommunikationskanaler

 

Vecka 7

Uppgift K10 MF Kampanjplanering. 10.1 - 10.7, 10.9 - 10.12, 10.14 - 10.17 samt repetetitionsfrågorna på s 328.

 

Vecka 8

Repetera K8 - K10

 

Vecka 9 

Sportlov 

 

Vecka 10 

Repetera K8-K10 

 

Vecka 11

Prov MF K8-K10

 

Vecka 12

K12 Marknadslagar och etik

 

Vecka 13

K12 Marknadslagar och etik

Lagar som vi kommer att arbeta med: Marknadsföringslagen, Konkurrenslagen, Distans- och hemförsäljningslagen, Prisinformationslagen.

Övriga lagar som du ska ha viss kännedom om sedan tidigare: Avtalslagen, Köplagen och Konsumentköplagen.

Lagtexterna finns i sin helhet på notisum.se 

 

Vecka 14

Påsklov

 

Vecka 15

Fortsättning Marknadslagar och Etik

 

Vecka 16

Marknadslagar och etik

 

Vecka 17 

Prov Marknadslagar och etik

 

Vecka 18

Lämna in icke inlämnade uppgifter.

 

Vecka 19

Öppet planering

  

Vecka 20

Arbete med årsredovisning

 

Vecka 21

Annual Report / Årsredovisning

 

Vecka 22

Kursavslutning