Marknadsföring, HT

Undervisningen utgår från boken Marknadsföring av Stefan Fürst och Lasse Siggelin (Gleerups)

Vecka 35: K1 Alla marknadsför sig

Kursintroduktion. Presentationer. Genomgång av styrdokument. 

Föreläsning K1, ppt Alla marknadsför sig

Film Marknadsföringens historia

Definition Marknadsföring via föreläsning Marknadsmix, föreläsning 7min. Se filmen och besvara frågan: Vad är marknadsföring?

Film Marknadsföring grunder

 

Gör uppgift i Classroom: K1

Begrepp att ha koll på: Affärsidé, Distribution, Etisk konsumtion, Fordism, Företagskultur, Livscykel, Marknad, Omsättning, Segment, Varumärke och Vision.

 

Vecka 36: K2 Allt börjar med marknadsplanen.

Kursen kommer att genomföra en marknadsplan inom ramen för Affärsplanen i UF.

Marknadsplanen innehåller: 1 Nulägesanalys, 2 Affärsidé, 3 Mål, 4 Strategi, 5 Handlingsplan, 6 Uppföljning. Marknadsplanen kommer vi att lägga in i Affärsplanen.

Föreläsning K2, ppt Allt börjar med marknadsplanen

Film på Youtube Om affärsidé 9min

Film Marketing Plan

Uppgift: K2 i Classroom. Att göra en Marknadsplan för en läskig produkt.

Begrepp att ha koll på: Fiktivt företag, Kvalitativa och kvantitativa mål, Marknadsandel, Marknadsplan, Positionering, Operativa och strategiska mål.

 

Vecka 37: K3 Att samla information

Föreläsning K3, ppt Att samla information

Påbörja en marknadsundersökning gällande ditt UF-företag.

Uppgifter: K3 i Classroom

Begrepp att ha koll på: Bortfall, Bundna svarsalternativ, Fält- resp Skrivbordsundersökning, Gallupundersökning, Ledande frågor,  Marknadsundersökning, Observationer, Objektivitet, Omnibusundersökning, Panelundersökning,  Pilotundersökning, Primär- och sekundärdata, Reklamation, Respondenter, Reliabilitet, Svarsfrekvens, validitet och öppna svarsalternativ. 

 

Vecka 38: Arbete med K3

Kick-off på Stockholmsmässan 17/9

Uppgifter i Classroom K3

Påbörja en marknadsundersökning gällande ditt UF-företag.

Så här gör du en enkät:

- Gå in på Drive

- Googles Appar

- Välj Formulär

- Följ instruktionerna

 

Vecka 39: Arbete med K4: Nulägesanays och SWOT.

Onsdag 13:30-14:45, 26/9 2018: Inspirationsföreläsning av Per Åsberg om arbetet som marknadsförare.

Uppgfiter i Classroom K4

Vi undersöker kundbehov, konkurrenter, produkter, leverantörer, resurser och omvärlden.

Föreläsning K4: Nulägesanalys o SWOT

Film om grunden och strukturen i SWOT-analysen

Filmad (15m) föreläsning om SWOT-analysen på engelska.

Filmad föreläsning om (9m) SWOT-analys av McDonalds (2007)

 

Föreläsning om grunden i Motivationstrappan (4 min)

Föreläsning om utökade Motivationstrappan (21 min)

 

TRANSFER inspiratör Per Åsberg. En livs levande marknadsförare kommer och berättar om sitt arbete onsdagen den 26 september 2018 kl 13:30-14:45.

Begrepp att ha koll på: Goodwill, Kärn-, kring- och metaprodukt, Motivationstrappan, Logistikföretag, Nischad, Produktlivscykel, Relansering, Segment, SWOT-analys, Varumärke. 

  

Vecka 40: K4 Nulägesanalys - SWOT analys

Färdigställande av Uppgift K4 i Classroom.

Liten översiktlig text om SWOT-analysen

 

Vecka 41: Repetition K1-K4

 

Vecka 42: PROV K1-K4

Prov Kap 1-4.

 

Vecka 43: Arbete med Affärsplan UF

Integration UF, Arbete med Affärsplanen. Arbeta med marknadsundersökning.

 

Påbörja en marknadsundersökning gällande ditt UF-företag.

 

Så här gör du en enkät:

- Gå in på Drive

- Googles Appar

- Välj Formulär 

- Följ instruktionerna

 

 

Vecka 44: HÖSTLOV

 

Vecka 45: K5 Mål och affärsidé

Arbeta med Affärsplanen (UF)

Begrepp att ha koll på K5: Affärsidé, franchising, kvalitativa och kvantitativa mål, nisch, positionering, strategi, verksamhetsidé.

 

Film Edison vs Tesla

Tesla och Edison är två av de största entreprenörerena i modern tid. Rivaliteten dem  emellan är legendarisk. Titta på dokumentären om dessa entreprenörer och begrunda:
1. Vilka utmärkande entrepreniöriella egenskaper hade Tesla och Edison? Alltså vilka var deras styrkor och begränsningar (svagheter)?
2. Vilken av dem tror du skulle ha lyckats bättre som entreprenör om han levde idag?
Skriv tydligt med bra struktur och motivera era svar. Lyckat till!

 

Vecka 46

K5 Mål och affärsidé

 

Vecka 47 K6 Marknadsstrategier, uppstart. 

Tre basstrategier inom marknadsföring: kostnadsöverlägsen - differentiering - fokusering

Begrepp att ha koll på K6: Detaljist, differentiering, direktreklam, distribution, fokusering, företagskultur, grossist, image, innovation, kostnadsöverlägsenhet, nisch, segmentering. 

 

Vecka 48:

Arbete med K5

 

Vecka 49:

Arbete med K6

 

Vecka 50:

Repetera K5 och K6

Muntlig komplettering av F-delar på Marknadsföringsprov nr 1.

 

Vecka 51:

Prov K5 & K6 på torsdagen.

Begrepp att ha koll på K5: Affärsidé, franchising, kvalitativa och kvantitativa mål, nisch, positionering, slogan, strategi, verksamhetsidé.

Begrepp att ha koll på K6: Detaljist, differentiering, direktreklam, distribution, fokusering, företagskultur, grossist, image, innovation, kostnadsöverlägsenhet, nisch, segmentering. 

Vid provet på torsdag 20/12 kommer ni att få några case som ska behandlas med hjälp av begreppen ovan.

  

VT 2019

K7 Fyra P:n

K7 Fyra P:n - marknadsförarens verktygslåda.

Begrepp att ha koll på: agent, avskrivning, brett sortiment, demografisk indelning av marknad, fasta kostnader, konkurrsensmedel, marknadsmix, massmarknadsföring, nollpunkt, PR, Rörelsekostnader, rörliga kostnader, Sales Promotion, Återförsäljare.

 

Extra viktiga begrepp för fördjupningsfrågor: 

Affärsidé, Etisk konsumtion, Varumärke, Positionering, Kärn-, kring- och metaprodukt, Motivationstrappan, Produktlivscykel, SWOT-analys. Tre basstrategier inom marknadsföring: kostnadsöverlägsen - differentiering - fokusering. Konkurrensmedel (marknadsmix).

Distribution, Företagskultur, Omsättning, Segment, Kvalitativa och kvantitativa mål, Marknadsplan.

Fält- resp Skrivbordsundersökning. Goodwill, Relansering, Segment.

Franchising, strategi, verksamhetsidé.

Detaljist, direktreklam, grossist, image, innovation.

Avskrivning, Demografisk indelning av marknad, fasta kostnader, massmarknadsföring, nollpunkt, PR, rörliga kostnader, Sales Promotion.

 

Uppgift:

Affischtillverkning enligt teoretisk modell AIDA.