Marknadsföring 100P

Ett sätt att synas på marknaden är att väcka uppmärksamhet.

Kursen innehåll

Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. 

Teorier inom området marknadsföring. 

Tendenser inom området marknadsföring. .

Marknads- och omvärldsanalys. 

Marknadsstrategier. 

Marknadsplanens.

Marknadsföring av varor och tjänster.  

Intern och extern marknadskommunikation. 

Internationell marknadsföring.