www.kursplaneringen.se

Länkar till hemsidor, filmer m.m.

Förutom de rent etiska skälen till att köpa en rättvisemärkt vara, stärks också inköparens egna varumärke.

ALLLMÄNT OM EKONOMI

Expowera. Information om allt från försäljning och marknadsföring till kalkylering och bokföring. Dessutom om personalfrågor, juridik etc. Litet rörig, men använd gärna sökfunktionen. Länken till den fina hemsidan finns här Expowera.

Världens största företag. De är listade i Forbes Magazine: Världens största företag

Ekonomifakta har tydlig och uppdaterad information om skatter, arbetsmarknad och företagande. Sidan ägs och drivs av Svenskt Näringsliv: Ekonomifakta

 

EKONOMISK HISTORIA 

Näringslivshistoria. Centrum för Näringslivshistoria samlar, bearbetar och sprider information om näringslivets historia. Det är en ideell förening med företag som medlemmar. Det finns många intressanta artiklar och filmer som behandlar företagens historia: Näringslivshistoria

Sveriges ekonomiska historia. På fem minuter med Johan Norberg

Filmer om entreprenörer och sveriges ekonomiska historia. Även dessa görs av Centrum för Närlingslivshistoria. Företagskällan filmer. 

 

ENTREPRENÖRSKAP

Slogan. Generator för slogans 

 

FRANCHISING 

Franchising. Här är en hemsida som handlar om franchising: Svensk Franchising.

 

FÖRETAG OCH SAMHÄLLE

Fairtrade. Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft. En film på 5 minuter

Stockholm bäst i världen. Bäst i världen? Stockholm världens bästa stad, film 4 minuter.

 

PRIVATEKONOMI

Claes Hemberg, privatekonom. Claes ger råd om när man bör spara på vilket sätt och tar upp det viktigaste att tänka på när det gäller till exempel avgifter och skatter: Claes Hemberg föreläser

Koll på cashen är ett samarbete mellan Finansinspektionen, Konsumentverket och Kronofogden och syftar till att öka ungdomars kunskap om ekonomi. Övningar, interaktiva spel och filmer: www.kollpacashen.se

 

STATLIGA VERK OCH INSTITUTIONER

Bolagsverket. Bolagsverket

Konsumentverket. Konsumentverket

Ekonomistyrningsverket. Ekonomistyrningsverket. ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter. Sök exempelvis på utfall Statens budget 2012.

PRV. Patent och Registreringsverket Immaterialrätt, kolla Svensk Varumärkesdatabas.

Skatteverket. Skatteverket 

Riksbanken. Riksbanken, Utbildningsmaterial

Riksgälden. Riksgälden. Uppdraget är att vara statens internbank, ta upp lån (bla. obligationer) och förvalta statsskulden samt ge statliga garantier och krediter.

Statistiska Centralbyrån. SCB ansvarar för statistik i Sverige SCB

Tillväxtverket. Tillvaxtvarket Klicka på länken Fakta och statistik.

 

UNG FÖRETAGSAMHET

www.ungforetagsamhet.se/uf-foretagande All nödvändig information för kursen finns här.

 

VARA TONÅRING

Rökning.

Filmer om tonårshjärnan.

 

KVINNOR

Framgångsrika kvinnor